dimecres, 8 de maig de 2013

Què valoren els nostres alumnes del professorat?

QUÈ VALOREN ELS NOSTRES ALUMNES DEL PROFESSORAT?

Mestre i alumne (Imatge d'internet)

Amb l'objectiu de conèixer i per tant millorar la nostra tasca docent i
prenent com a base una mostra d'uns tres-cents cinquanta alumnes de tots els nivells i ensenyaments del centre, hem elaborat una enquesta a partir de les següents qüestions: Quin aspecte valores més d'un professor o professora? Quin aspecte et desagrada més d'un professor o professora? T'agradaria ser professor o professora? i Per què?

A les respostes hem observat uns aspectes comuns a tots els nivells.Els resultats apareixeran ordenats de major a menor preferència.


Aspectes que valoren       Molt destacats:
 • Que expliqui bé, amb classes preparades i amb un bon coneixement de la matèria.
 • Que sigui comprensiu, que es preocupi pels alumnes i que valori el seu esforç.
 • Que faciliti l'explicació amb esquemes i altres suports.
 • Que tengui una bona relació amb els alumnes i que els respecti. 
 • Que sigui alegre, entretingut, agradable i simpàtic.
 • Que tengui una actitud positiva i es mostri motivat.
 • Que faci les classes divertides.
 • Que tengui paciència i que no s'enfadi quan no entenen alguna cosa.


     Altres:
 • Que tracti els alumnes amb igualtat i educació.
 • Que es faci respectar.
 • Que no mani gaire deures.
 • Que deixi temps lliure per estudiar un examen.
 • Que deixi triar la data d'examen.
 • Que accepti crítiques.
 • Que respecti les normes.Aspectes que desagraden

     Molt destacats:

 • Que tengui poca paciència, que s'enfadi massa aviat i per tant que resulti desagradable i cridi.
 • Que sigui orgullós, estricte i massa seriós.
 • Que sigui avorrit, passiu i que s'esforci poc en la preparació de les classes.
 • Que no expliqui, que ho faci malament o massa aviat.
 • Que faci comentaris que deixin els alumnes en evidència i que no els respectin.
 • Que posi massa deures. • Que tengui poc interès pels alumnes i poca relació personal.
 • Que sigui injust.
       Altres:

 • Que siguin vells i que tenguin poca destresa TIC.
 • Que no controli la classe.
 • Que no valori l'esforç.
 • Que sigui com un policia.
 • Que arribi tard .
 • Que vulgui influir. 
 • Que puntuï massa baix.


Als nostres alumnes, els agradaria ser professors?


El doble dels alumnes enquestats afirmen que no els agradaria ser professors. El nivell on es dóna més aquesta tendència és a l'ESO, en canvi a Batxillerat i FP els resultats són més igualats.

Els motius més comuns amb què argumenten la resposta són de caràcter personals. Us en feim una mostra dels més notables:

      NO. MOTIUS
 • No m'agrada la feina ni els adolescents.
 • Tenc poca paciència.
 • És una professió molt dura amb massa responsabilitat.
 • Som massa nerviós per parlar en públic.
 • És una professió difícil.
 • És una feina tancada, avorrida i quieta.
 • Han d'estudiar massa.   


SÍ. MOTIUS
 • M'agradaria ensenyar. 
 • És una feina gratificant, necessària, estable i important socialment.
 • Per mantenir l'esperit jove.
 • Per l'horari, el sou i les vacances.
 • És una feina divertida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada