dissabte, 16 de novembre de 2013

Carta oberta al batle de Felanitx


ASSEMBLEA DE DOCENTS DE L’IES FELANITX

Excel·lentíssim Senyor,
 A hores d’ara, la majoria de la població del municipi ja deu saber que el passat 8 de novembre el seu vot a l’Assemblea de Batles de Mallorca va contribuir a desestimar una moció en contra del TIL. Aquesta votació havia de ser una plataforma per transmetre l’oposició de la ciutadania cap a la política lingüística del govern en l’àmbit de l’ensenyament, oposició que s’havia expressat democràticament en els plenaris municipals a través de diferents mocions.

Recordem que 37 municipis mallorquins han aprovat mocions contra el fons i/o la forma d’aquest projecte. Recordem, també, que la plenària de l’Ajuntament de Felanitx de dia 7 d’octubre va aprovar una moció sobre el TIL que instava la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a actuar amb consens i sense precipitacions i a adoptar una planificació lingüística adaptada a l’entorn, en què es respectàs la decisió dels consells escolars i els projectes lingüístics de cada centre.
És possible que el contingut d’aquesta moció no l’obligàs a vostè a votar a favor de la redacció exacta de la moció de l’Assemblea de Batles de dia 8, però sí que consideram que l’obliga a prendre les diligències perquè no quedi en paper banyat (com ha passat fins ara). Vostè, com a batle de Felanitx i com a membre significat del partit que governa i impulsa el TIL, ha de prendre mesures urgents i visibles perquè la Conselleria adopti un model lingüístic consensuat, flexible i respectuós amb l’opinió dels centres.

En aquests moments la implantació del TIL en els centres educatius de Felanitx està provocant un cert caos i desconcert, que obstaculitza la formació dels nostres nins i joves. Dia 7 horabaixa, els col·lectius de pares i mares li ho van transmetre en una concentració. Vostè en persona es va solidaritzar de paraula amb el seu malestar. Les paraules, però, se les enduu el vent. Reaccioni immediatament. És l’hora dels fets, reals i palpables. És l’hora que vostè actuï i faci sentir l’opinió del poble que representa davant qui faci falta i on faci falta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada