divendres, 3 de març de 2017

Concurs literari del Departament de Llengua catalana i literatura

CONCURS LITERARI
DIA DEL LLIBRE 2017

Convocat pel Departament de Llengua catalana i literatura


BASES

1. Pot participar-hi tot l'alumnat de l'Institut.
2. Els participants podran presentar:
Textos (assaig, teatre, narració, poema, còmic...) de tema lliure i en llengua catalana.
Videoclips a partir de cançons en català.
(Podran ser treballs en grup)

3. L'extensió màxima dels treballs escrits serà de 50 versos per a la poesia i de tres folis per a la resta de gèneres.
4. Els treballs escrits es presentaran sota pseudònim, dins un sobre tancat que durà escrit el curs a què pertany el participant i que contindrà un altre sobre tancat, dins el qual hi haurà el nom i llinatges, el curs i el grup de l'autor.
5. Els vídeos es presentaran en un llapis de memòria, dins un sobre tancat que durà escrit el curs a què pertany el participant i que contindrà un altre sobre tancat, dins el qual hi haurà el nom i llinatges, el curs i el grup de l'autor.
6. L'IES es reserva la propietat dels treballs premiats i el dret a publicar-los, i per això els textos escrits s'hauran de presentar també en suport informàtic.
7. Els treballs s'han de presentar a la consergeria i se n'admetran fins el dimecres 5 d'abril.
8. El jurat estarà format pel professorat del departament de Llengua catalana.
9. Els premis, 30 euros per a cada treball premiat, s'atorgaran per categories:

A) 1r i 2n ESO
B) 3r i 4t ESO
C) Batxillerat, Formació professional i Cicles formatius

10. El lliurament de premis es farà durant la celebració del Dia del Llibre.
11. Els premis es poden declarar deserts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada