dijous, 13 de març de 2014

Copien els nostres alumnes?

Veiès si copien!
Per tal d'acostar-nos un poc més a la realitat de les classes, hem volgut elaborar, aquesta vegada, un reportatge sobre un tema molt viu a les aules. Hem fet una enquesta sobre el fet de copiar. Hem presentat un qüestionari a una mostra de tres-cents alumnes de 2n, 3r, 4t d'ESO i de batxillerat .

Les conclusions, tot i saber que les respostes poden no haver estat del tot sinceres en alguns casos, ens posen en estat d'alerta i són les següents:

1. Has copiat mai? (Sí, no, de vegades)

 La majoria d'alumnes de 2n i 3r d'ESO copien de vegades. Així i tot hi ha un percentatge considerable que no ha copiat mai (11'7 % a 2n i 14 % a 3r).

En canvi la majoria d'alumnes de 4t d'ESO i de batxillerat manifesta que copien i és ben notable la davallada del percentatge dels que no copien mai (5'7 % a 4t i 2'5 % a batxillerat).

2. Què sols copiar sobretot? (Exàmens, treballs, deures)

La gran majoria de tots els nivells copien els deures.
Quant als exàmens varien els resultats: a 2n d'ESO un 21'5 %, a 3r un 7 % (!!!), a 4t un 45'7 % i a batxillerat un 48'1 % (gairebé la meitat!)

3. Quina tècnica sols utilitzar als exàmens?

En general la manera més clàssica de copiar són les conegudes "chuletas" en diversos formats (paperets ínfims a  l'estoig, al bolígraf, a una botella d'aigua, a la màniga, a les sabates...)

Una altra forma són escrits a diferents parts del cos (mà, cuixes, ungles...) i a la taula.Molts copien també dels companys del costat.

En els casos de batxillerat, un mètode que s'ha anat imposant els darrers anys és l'ús del mòbil que s'utilitza tant a través del whatsapp com mitjançant fotografies dels apunts o del llibre de text.

4 Quin mètode més sorprenent coneixes per copiar?

Les respostes són molt variades, vegeu-ne una relació:
 • Bolígrafs especialment dissenyats per a la tasca de copiar.
 • Auriculars.
 • Micròfons.


 • Canvi d'examen.
 • Rellotge especial.  
 • Vestimenta especial per al dia de l'examen (robes transparents, sostenidors especials, colls grossos). 


 •  Apunts al mocador  amb un refredat oportú.
 • Escrits en altres llengües.
 • Papers aferrats al sostre. • Senyals prèviament pactats (tossir quan hi ha hagi un accent a un dictat...)
 • Robatori d'exàmens.
 • Passar un examen a fora per davall la porta i esperar que el tornin resolt.


5. A quines assignatures sols copiar més?

Les respostes dels alumnes demostren que als exàmens les assignatures més copiades són les teòriques (socials, naturals i literatura en el cas de llengües). En canvi, als deures és majoritari el fet de copiar a les assignatures més pràctiques (matemàtiques i llengües).

6. Com creus que haurien de reaccionar els professors si troben algun alumne copiant?

A ESO, la gran majoria són partidaris de suspendre l'examen on han copiat i un 20% consideren necessària una amonestació.
Quant a batxillerat, el 40% pensa que s'ha de suspendre l'avaluació, la resta és mostren a favor de donar una segona oportunitat.
A tots els cursos hi ha una minoria que proposa interrompre la copiada i permetre continuar l'examen i abaixar la nota.


HEM TROBAT LA SOLUCIÓ!!!

Volem que el nostre centre estigui a l'avantguarda dels sistemes educatius internacionals més eficients. Per això proposam   mètodes infal·libles, un de senzill i un altre de més sofisticat.1 comentari: